آموزشگاه فنی وحرفه ای دانش گستر شمال

مشاوره،برنامه ریزی ثبت نام وبرگزاری دوره های آموزشی مهارتی با مدارک بین المللی وقابل ترجمه از سازمان فنی وحرفه ای

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

ایران مهارت سردار جنگل

قرارداد طرح ایران مهارت آموزشگاه دانش گستر شمال با مدرسه سردارجنگل  برای برگزاری کلاس های کامپیوتر وموبایل در اردیبهشت ماه سال 1397 تنظیم وبرای هفته اول یا دوم تیرماه سال جاری در محل دبیرستان اجرا خواهد شد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیریت آموزشگاه دانش گستر شمال

آموزش ایران مهارت مدرسه شهید بهشتی

قرارداد طرح ایران مهارت آموزشگاه دانش گستر شمال با مدرسه شهید بهشتی گرگان برای برگزاری کلاس های کامپیوتر وموبایل در اردیبهشت ماه سال 1397 تنظیم وهفته آخر خرداد ماه سال جاری در محل دبیرستان اجرا خواهد شد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیریت آموزشگاه دانش گستر شمال

آموزش ایران مهارت مدرسه نمونه امام علی(ع)

قرارداد طرح ایران مهارت آموزشگاه دانش گستر شمال با مدرسه نمونه امام علی برای برگزاری کلاس های کامپیوتر وموبایل در اردیبهشت ماه سال 1397 تنظیم وبرای هفته اول یا دوم تیرماه سال جاری در محل دبیرستان اجرا خواهد شد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیریت آموزشگاه دانش گستر شمال